5,5 εκ. ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού σε νοσοκομεία της Αττικής