ΙΣΑ: «Πρόχειρο και ανεφάρμοστο» το σύστημα της ΠΦΥ