Προυπολογισμός 2019: Δαπάνες για την Υγεία και την Πρόνοια