ΙΣΠ: Ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε όλους τους γιατρούς