Στάση εργασίας για την απαράδεκτη στάση της πολιτείας