Παίδων: Κινητοποίηση για την πολύμηνη νοσηλεία παιδιών