Οικογενειακός γιατρός: χαλαρώνει η υποχρεωτική εγγραφή