Μετ' εμποδίων η πληρωμή των γιατρών στα Κέντρα Υγείας