Παναττική κινητοποίηση για το δικαίωμα στη δουλειά