Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας με τα αναδρομικά