ΟΕΝΓΕ για το ΦΕΚ για τους επικουρικούς γιατρούς


Θυμίζoυμε επίσης ότι έχει προκηρυχτεί Πανελλαδική στάση εργασίας για τη Δευτέρα 10/12 ώρα 12:00-3:00 μμ. και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις 13:00

Έχουν πάρει απόφαση 17 σωματεία νοσοκομείων, η ΕΙΝΑΠ, η ΟΕΝΓΕ

Σας είχαμε ενημερώσει ότι κάτω από το βάρος της πίεσης το Υπουργείο κατέθεσε νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή με την οποία καταργεί την προϋπόθεση της μη συμπλήρωσης 10ετίας από την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας και δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στους καταλόγους των επικουρικών πριν τη λήξη της θητείας τους (αυτούς που απολύονται 31 Δεκέμβρη 2018).

ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ, ΑΡΘΡΟ 38.