Δευτέρα 10 Δεκέμβρη: Παναττική στάση εργασίας & κινητοποίηση