Παναττική κινητοποιήση στην Υγεία στις 10 Δεκέμβρη