Για τα οξυμένα προβλήματα στα αιμοδυναμικά εργαστήρια