Βενιζέλειο: Απολύονται εργαζόμενοι με ατομική σύμβαση