Έδεσσα: προσπάθεια τρομοκράτησης συναδέλφου ειδικευόμενου


Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Πέλλας καταγγέλλει ως απαράδεκτη την προσπάθεια τρομοκράτησης συναδέλφου ειδικευόμενου γιατρού της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας από τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ο οποίος απαίτησε από τον συνάδελφο ειδικευόμενο να διακομίσει σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο βαρύτατο περιστατικό και σε περίπτωση αντιρρήσεως ζήτησε την άμεση παραίτησή του.

Ο ειδικευόμενος γιατρός, όταν κλήθηκε να διακομίσει βαρύτατο περιστατικό, ζήτησε - όπως άλλωστε ρητά προβλέπεται για τις διακομιδές βαρέως πασχόντων ασθενών - να γίνει η διακομιδή με τη συμμετοχή γιατρού ανάλογης ειδικότητας και εμπειρίας (αναισθησιολόγο ή εντατικολόγο), ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία υποστήριξη του ασθενούς κατά την διάρκεια της διακομιδής.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τα αρμόδια επιστημονικά όργανα για την διακομιδή ασθενών, δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η μεταφορά βαρέως πάσχοντος ή διασωληνωµένου ασθενούς από άπειρο και ανειδίκευτο για αυτό το σκοπό γιατρό.

Το περιστατικό αυτό αποκαλύπτει για ακόμα μία φορά τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι διακομιδές των ασθενών, τις τραγικές ελλείψεις στις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής, τις ελλείψεις στελέχωσης και μέσων του ΕΚΑΒ, αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής της υποχρηματοδότησης και της εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Καλούμε το υπουργείο Υγείας να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των οξυμμένων προβλημάτων που προκύπτουν στη διαδικασία των διακομιδών.

Απαιτούμε την πανελλαδική ανάπτυξη του ΕΚΑΒ μέσα στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας, την πλήρη στελέχωσή του με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ειδικά εκπαιδευμένο για έκτακτα περιστατικά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ