Περισσότεροι από 17.500 γιατροί εργάζονται στο εξωτερικό