ΟΕΝΓΕ: Στο πλευρό ιατρών, εργαζομένων, τοπικής κοινωνίας