ΟΕΝΓΕ για τις απλήρωτες εφημερίες και τα αναδρομικά


Αθήνα 27 Νοεμβρίου 2018

Α.Π: 9196

Ενώ ο μήνας Νοέμβριος τελειώνει, το κονδύλι για την αποπληρωμή των εφημεριών του τελευταίου τριμήνου του 2018 δεν έχει πιστωθεί ακόμα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει από τις οικονομικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων και των ΥΠΕ η ενταλματοποίηση των δεδουλευμένων εφημεριών Οκτωβρίου 2018.

Εκτός από την συνεπαγόμενη για μια ακόμα φορά καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων μας, δημιουργείται επιπρόσθετα ασφυκτική κατάσταση για τους εργαζόμενους στις μισθοδοσίες των Νοσοκομείων που καθιστά αμφίβολη την εφαρμογή στην πράξη της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης περί αναδρομικών μέσα στο χρονικό όριο για το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. Και αυτό γιατί η σχετική εφαρμοστική υπουργική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Απαιτούμε την άμεση πίστωση των κονδυλίων για τις εφημερίες του τελευταίου τριμήνου του 2018 καθώς και την άμεση έκδοση της εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης για τα αναδρομικά, ώστε να τηρηθούν τα χρονικά όρια για τα οποία η ίδια η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί.