Όχι στη νοσηλευτική σχολή από τους εργαζόμενους του Ευαγγελισμού