Κρατικός Προϋπολογισμός 2019: Κλιμάκωση αντιλαϊκής πολιτικής