Καταγγελία ενάντια στη διοίκηση του Ν. Καλαμάτας


Αθήνα 23 Νοεμβρίου 2018

Α.Π: 9191

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Σ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ 22/11/2018

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει τη διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας για την απαράδεκτη ενέργειά της να επιβάλλει ποινή σε συνάδελφο ορθοπαιδικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας για ασήμαντο λόγο. Συγκεκριμένα του επιβλήθηκε ποινή στέρησης μισθού για 45 μέρες για λεκτική ένταση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας για την αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού.

Τηλεφωνικές συνεννοήσεις μεταξύ γιατρών διαφόρων Νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ σε ώρα αιχμής εφημερίας για διακίνηση περιστατικών γίνονται καθημερινά σε όλη τη χώρα και είναι λογικό πάνω στο φόρτο εργασίας να προκύπτουν λεκτικές εντάσεις. Αλίμονο αν για κάθε τέτοιο γεγονός από τα χιλιάδες, αντίστοιχα η κάθε διοίκηση κάθε Νοσοκομείου παρεμβαίνει με αυταρχικό τρόπο διώκοντας τους εφημερεύοντες γιατρούς με πειθαρχικές ποινές.

Άλλωστε, πρόσφατα η ΟΕΝΓΕ είχε καταγγείλει και άλλες αυθαιρεσίες της ίδιας διοίκησης σε βάρος των γιατρών του Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Η διοίκηση αντί να προβαίνει σε αυταρχικές ενέργειες οφείλει να εξασφαλίσει την αναγκαία στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή έτσι ώστε οι γιατροί να εκτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.

Απαιτούμε:

Την ακύρωση της ποινής που επιβλήθηκε στον συνάδελφο.