Με όλες τις δυνάμεις για ισχυρή απεργιακή απάντηση