Ξανθός: Αναγκαία μια πολιτική για ίση πρόσβαση στο φάρμακο