Θριάσιο: Απελπιστική κατάσταση στη μονάδα αιμοκάθαρσης