ΕΙΝΗ για την υποβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας


Ε Ν Ω Σ Η Ι Α Τ Ρ Ω Ν Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ω Ν Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

Η Ε.Ι.Ν.Η. γίνεται για μια ακόμη φορά μάρτυρας της συνεχιζόμενης υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στο χώρο ευθύνης της. Η υποβάθμιση αφορά τόσο τη λειτουργία τμημάτων σε νοσοκομεία της Ηπείρου, όσο και σε Κέντρα Υγείας της Ηπείρου.

Χαρακτηριστικά:

  1. Το Παθολογοανατομικό / Κυτταρολογικό Εργαστήριο του μένει χωρίς εκπαιδευμένη παρασκευάστρια μετά από την αιφνιδιαστική απόφαση μετακίνησής της στη Νοσηλευτική Υπηρεσία από την οποία προερχόταν. Η μετακίνησή της γίνεται χωρίς ενημέρωση του τμήματος και χωρίς καμία προηγούμενη πρόβλεψη αντικατάστασής της. Το συγκεκριμένο εργαστήριο καλύπτει ανάγκες της ευρύτερης περιοχήςαπό τη βόρεια Αιτωλοακαρνανία περιοχή Βόνιτσας,τη Λευκάδα και από την Άρτα, με δεδομένες τις ελλείψεις αντίστοιχων τμημάτων στα Νοσοκομεία της Ηπείρου.Μπροστά στον κίνδυνο να κλείσει το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή των 3 νομών εργαστήριο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης και συγκεκριμένα πρόληψης καρκίνου μήτρας ( testpar) , ζητάμε την άμεση ανάκληση της απόφασης μεταφοράς της τεχνολόγου και μέχρι να προσληφθεί στο Νοσοκομείο νέος τεχνολόγος για το Παθολογοανατομικό εργαστήριο.

  2. Ο νόμος 2889/2001 για την στελέχωση τωνΤΕΠ στα Νοσοκομεία προβλέπει την ύπαρξη ικανού αριθμού ιατρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. με την τεράστια έλλειψη ιατρικού προσωπικού, ειδικότερα στη Χειρουργική ειδικότητα, ο Διοικητής ……. έφτιαξε δικό του τμήμα Επειγόντωνχρησιμοποιώντας Γενικό Γιατρόγια την λειτουργίατων ΤΕΠ. Έναςμοναδικός Γενικός γιατρός είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει το σύνολο των προσφευγόντων στα ΤΕΠ περιστατικών και ο ρόλος του είναι να ταδιακομίζει εκεί που μπορούν να αντιμετωπισθούν. Αυτό δεν είναι λειτουργία ΤΕΠ τον

  3. Γ.Ν. Αρτας το πρόβλημα του Ακτινολογικού εργαστηρίου έχει γίνει χρόνιο και παραμένει άλυτο. Λειτουργεί με δύο μόνιμους γιατρούς και ένα επικουρικό. Κατ΄ επανάληψη η Διευθύντρια του Ακτινολογικού με έγγραφά της προς τη Διοίκηση επισημαίνει την ανάγκη στελέχωσης σε ιατρικό δυναμικό, αφού το Ακτινολογικό καλύπτει μεγάλη σειρά απαραίτητων εξετάσεων( υπέρηχοι, αξονικός, μαστογραφία, ακτινογραφίες κάθε είδους ). Το νοσοκομείο στις 26-3-18 προκήρυξε θέση για επιμελή Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής . Το ΔΣ του νοσοκομείου εισηγείται στην 6η ΥΠΕ την προκήρυξη 2ης θέσης Ε΄Β στην ίδια ειδικότητα για την οποία δεν υπάρχει καμία ανοιχτή προκήρυξη. Το εντυπωσιακό είναι ότι το ΔΣ παίρνει απόφαση στις 21-8-18 για προκήρυξη θέσηςΔ/ντου στο ίδιο εργαστήριο και τη διαβιβάζει την ίδια μέρα στην 6η ΥΠΕ, χωρίς να έχειπροηγηθεί προκήρυξη για τη 2η θέση ΕΒ Ακτινοδιαγνωστικής. Το εργαστήριο από 1-11-18 λόγωπροβλεπόμενης άδειας θα μείνει μόνο με δύο γιατρούς . Για τα προβλήματα που θα προκύψουν δεν υπάρχει καμία απάντηση από τη Διοίκηση.

  4. Τα ΚΥ της Ηπείρου λειτουργούν σε άθλιες συνθήκες. Τελευταίο κρούσμα στο ΚΥ Πάργας που από 26-10-18 μένει με μία (1) ανειδίκευτη συνάδελφοσε υπηρεσία υπαίθρου για τους επόμενους 3 μηνες. Ο τελευταίος ειδικευμένος γιατρός του ΚΥ αποχωρεί με συνταξιοδότηση. Η εμβόλιμη μετακίνηση από 20-11-18 εβς 30-11-18 ειδικού γιατρού από το ΚΥ Καλεντίνης στην Πάργαδεν αποτελεί λύση. Το συγκεκριμένο Κ. Υ.είναι αδύνατο να λειτουργήσει εφημεριακά μόνο με ένα ανειδίκευτο μάλιστα γιατρό , ενώ καιη πρωινή τουλειτουργία χωρίς μόνιμο ειδικευμένο γιατρό και χωρίς διευθυντή υπεύθυνο για τις διοικητικές και Ιατρικές ανάγκες του ΚΥ είναι προφανέστατα επικίνδυνογια την ίδια τη γιατρό και για τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Ενώ το πρόβλημα είναι γνωστό από μήνες καμία υπεύθυνη απάντηση δεν έχει δοθεί στη συνάδελφο αλλά και στο ΚΥ για το μέλλον της λειτουργίας του. Εκτός και αν συνειδητά επιδιώκουν να κλείσει το Κέντρο Υγείας και μέχρι τότε να έχουν σαν εξιλαστήριο θύμα της ανασφαλούς του λειτουργίας μια αγροτική γιατρό. Είναι επιεικώς απαράδεκτο και καταδικαστέο.

ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΙΝΗ