Καρδίτσα: Κινητοποίηση για την Παιδιατρική Κλινική