Θριάσιο: Σοβαρά προβλήματα και στο τμήμα Αιμοδοσίας