Συνεχίζει ανοδικά η βιομηχανία της ιδιωτικής υγείας