Εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις για τις εφημερίες των γιατρών