Νοσοκομείο Λάρισας: Υποχρηματοδότηση και ελλείψεις