Αυθαιρεσίες στην αμοιβή των Χειρουργών της Ν/Μ Ναυπλίου


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Συντονιστής Διευθυντής: Δρ Π. Γκανάς

Αυθαιρεσίες στην αμοιβή των Χειρουργών της Ν/Μ Ναυπλίου στις εντελλόμενες εφημερίες της Χειρουργικής κλινικής

Αναζητώντας από τη μισθοδοσία τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες της χειρουργικής κλινικής για το μήνα Σεπτέμβριο διαπιστώνω με τεράστια έκπληξη ότι ο Υποδιοικητής της Ν.Μ Ναυπλίου με πρόθεση έχει προβεί σε αυθαιρεσίες που απέχουν από την πραγματικότητα. Συγκεκριμένα: Συνολικά κάλυψα το μήνα Σεπτέμβιο 11 εφημερίες. Μέχρι τώρα καλύπτω όλες τις ανοικτές εφημερίες της Ν/Μ Ναυπλίου για την αρτιότερη διεκπεραίωση του επείγοντος περιστατικού και την θετική εικόνα της Μονάδας στη κοινωνία. Υποβάλλω σε στέρηση της παρουσίας μου την οικογένειά μου, αλλά αυτό δεν εκτιμείται θετικά από τον Υποδιοικητή της Μονάδας. Το μήνα Σεπτέμβριο κάλυψα 3 τρία ανοικτά Σαββατοκύριακα, το τελευταίο δίνοντας αναφορά-ενημέρωση στην 6Η ΥΠΕ(Υποδιοικητής κος Κωστακιώτης Δημήτριος) αφού η Μονάδα ήταν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Υποδιοικητής βάσει προγράμματος θεώρησε σκόπιμο οτι όλο αυτό το έργο και η αποστολή που λόγω θέσης απορρέει από το αξίωμα που κατέχω, εκτιμάται σε 5 ενεργείς εφημερίες(καθ υπεροχή καθημερινές ημέρες) και 6 ετοιμότητες κύρια αργίες, συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου με τις έκτακτες για το Νομό ανάγκες. Επειδή αυτές οι κατά τον Υποδιοικητή «ετοιμότητες» είναι δεδουλευμένο εφημεριακό έργο και επειδή πέρα από τη κατάσταση των «εντέλλεσθε» θεωρώ ότι μου αποστερούνται αμοιβές που μου ανήκουν θα καταφύγω σε οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία κρίνω νομικά για την προστασία της υπερωριακής εργασίας που προσέφερα, αλλά κυρίως για τη προστασία της αξιοπρέπειά μου που κατάφωρα παραβιάζεται. Υ.Γ. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που ο νομός είχε κυρηχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Ν/Μ Ναυπλίου σε ανοικτή εφημερία, ο υποδιοικητής της Μονάδας δεν παρευρέθη στη μονάδα παρά τις οδηγίες του ΕΚΕΠΥ για ενεργή παρουσία, σε αντίθεση με μένα που βρισκόμουν και υπηρετούσα σε ενεργό εφημερία και όχι σε εφημερία ετοιμότητας όπως από το συναπτόμενο έγγραφο μισθοδοσίας συνάγεται(29+30/9). Όμοια και στην περίπτωση της 2 και 16/9, οπότε βρισκόμουν σε ενεργή εφημερία στη Μονάδα.-

Ναύπλιο 15/10/2018

Παν. Γκανάς