Γιατροί Κέντρων Υγείας: Αντιδρούν στη 2ωρη διεύρυνση ωραρίου