Ομοσπονδίες - Εργατικά Κέντρα - Σωματεία: Προετοιμάζουν την απεργία