Κάλεσμα αποφασιστικής ενίσχυσης στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων