Δυναμικές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις