Κυβέρνηση-Υπουργείο: Απορρίπτουν τα κρίσιμα αιτήματα των γιατρών