Δημόσιος κίνδυνος οι υπηρεσίες Υγείας για 6 στους 10 γιατρούς