Φόνος Ζακ Κωστόπουλου: Χιλιάδες ενάντια στη συγκάλυψη