ΟΕΝΓΕ για τα γεγονότα στην Κυπαρισσία


Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2018

Α.Π: 9115

Με έγγραφό της η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ ανέθεσε στην συντονίστρια διευθύντρια της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου Κυπαρισσίας ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ την επιστημονική διεύθυνση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του νοσοκομείου Καλαμάτας.

Μαθαίνουμε μάλιστα πως ακριβώς το ίδιο έχει γίνει και όσον αφορά το τμήμα Γενικής Χειρουργικής.

Επισημαίνουμε:

  • Η ανάθεση επιστημονικής διεύθυνσης δύο ομοειδών ιατρικών τμημάτων στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, ταυτόχρονα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΝΟΜΗ στο ΕΣΥ.

  • Επιπρόσθετα, η ανάθεση επιστημονικής διεύθυνσης στο ίδιο φυσικό πρόσωπο, δύο τμημάτων διαφορετικών νοσοκομείων που απέχουν μεταξύ τους 65 χιλιόμετρα, είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των ασθενών.

  • Η αιτιολογία της έλλειψης γιατρού με βαθμό συντονιστή διευθυντή, που επικαλείται το έγγραφο της 6ης ΥΠΕ

α.) είναι έωλη και ψευδεπίγραφη από τη στιγμή που θέσεις συντονιστών διευθυντών δεν προκηρύσσονται από το 2009 και μετά, με αποτέλεσμα στη συντριπτική πλειοψηφία των ιατρικών τμημάτων της χώρας, τα καθήκοντα της επιστημονικής διεύθυνσης να τα ασκεί γιατρός με βαθμό διευθυντή κατόπιν ανάθεσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, και

β.) είναι προσβλητική και απαξιωτική για τους υπηρετούντες γιατρούς που εργάζονται πολλά χρόνια σε αυτά τα τμήματα και προσφέρουν στη δημόσια περίθαλψη.

Απαιτούμε την άμεση επανόρθωση αυτών των απαράδεκτων ενεργειών.