Ανακοίνωση ΟΕΝΓΕ για απλήρωτες εφημερίες Κ.Υ. Αττικής


Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2018

Α.Π: 9113

Συνάδελφοι Κέντρων Υγείας του λεκανοπεδίου Αττικής που υπάγονται στην 1η ΥΠΕ παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες όσον αφορά τις δεδουλευμένες εφημερίες τους.

H OENΓΕ είχε παρέμβει τον 7/2018 στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και είχε τονίσει ότι το πρόβλημα είναι το ίδιο με αυτό που είχε ανακύψει και στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» (άρνηση επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να θεωρήσει τα εντάλματα με επίκληση των νέων νομοθετικών διατάξεων για το ωράριο).

Η πολιτική ηγεσία είχε δεσμευθεί πως θα ισχύσουν και για τα Κ.Υ οι (προσωρινές) ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην περίπτωση του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ώστε να αποπληρωθεί τουλάχιστον ένα μέρος από τις οφειλόμενες δεδουλευμένες εφημερίες. Δυστυχώς αυτή η δέσμευση ποτέ ΔΕΝ υλοποιήθηκε τουλάχιστον όσον αφορά συγκεκριμένα Κ.Υ της Αττικής.

Πρόσφατα προέκυψε πάλι το ίδιο πρόβλημα στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Μετά τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων, η πολιτική ηγεσία έσπευσε να συναντηθεί ξανά μαζί τους (2/10/18) και να προβεί σε νέες υποσχέσεις που ανακοινώθηκαν με δελτίο τύπου από το υπουργείο Υγείας.

Απαιτούμε να συμπεριληφθούν επιτέλους στις όποιες σχετικές ρυθμίσεις και οι γιατροί όλων των Κ.Υ της Αττικής ώστε να αποπληρωθούν οι, από μηνών οφειλόμενες, δεδουλευμένες εφημερίες τους.