ΕΙΝΗ: Σεβόμαστε αλλά δεν αποδεχόμαστε την μεταφορά της Ορθοπαιδικής


Καταγγελία ΕΙΝΗ σε Διοίκηση ΠΓΝΙ - Συνέντευξη Δ/ντή Ιατρ. Υπηρεσίας- Έγγραφα για 4ο κτίριο