Χώροι φιλοξενίας προσφύγων: Επιπλέον απολαβές σε γιατρούς