ΟΕΝΓΕ: Μη σύννομος ορισμός επιστημονικού υπευθύνου


Αθήνα 21 Μαΐου 2018

Α.Π: 8837

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, κ. ΞΑΝΘΟ ΑΝΔΡΕΑ

  • ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ, κ. ΠΟΛΑΚΗ ΠΑΥΛΟ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Η Ε.Γ της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε ζητάει να ανακαλέσετε άμεσα τη μη σύννομη ΔΑΑΔ 4597/24-01-2018 «Απόφαση ορισμού Υπευθύνου για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αίγινας» Διοικητική Πράξη της 2ης Υ.Π.Ε Πειραιώς και Αιγαίου και να ορίσετε ως υπεύθυνη για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας της Μονάδας Υγείας του Κ.Υ Αίγινας, τη μοναδική γιατρό Ε.Σ.Υ με το βαθμό του Διευθυντή, που υπηρετεί στην αντίστοιχη Μονάδα Υγείας, κ. Χατζηαλεξιάδη Παναγιώτα του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.