Οι εργολάβοι συνεχίζουν να θησαυρίζουν στα νοσοκομεία