Παρέμβαση για την αδυναμία διαφύλαξης της δημόσιας υγείας