Ξανθός για τη δωρεά του ΙΣΝ σε δομές δημόσιας Υγείας