Σύσκεψη σωματείων εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία