Σοβαρός κίνδυνος για την υγεία προσφύγων και εργαζομένων