ΟΕΝΓΕ: Επιπλέον διευκρινήσεις για την τριτανακοπή


Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2018

Α.Π: 9065

  1. Αναφορικά με τις βεβαιώσεις:

Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι ενιαία για το σύνολο των συναδέλφων που συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις. Το κείμενο της βεβαίωσης είναι το νούμερο 2 στο ενημερωτικό της Εκτελεστικής Γραμματείας που έχετε ήδη παραλάβει και το οποίο λέει: «Οι αναφερόμενοι είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ στο Ν.Π.Δ.Δ.… (επωνυμία του Νοσοκομείου, Κ.Υ.) κατά το χρονικό διάστημα από το 2012 έως και σήμερα. Υπηρετούν σε τμήματα της ειδικότητας τους.»

  1. Αναφορικά με τον χρόνο διορισμού:

Ημερομηνία διορισμού ως μόνιμος γιατρός του ΕΣΥ.